Amicas Klubbmästerskap 2005
Gamla Folkets Hus i Motala

Km-05.45 Km-05.56 Km.05.34.2 Km-05.42 Km-05.43_redigerad-1 KM-05.01 Km-05.1 Km.05.4
km-05.36 Km-05.40 Km-05.17.2 Km-05.44 Km-05.46 Km-05.47 Km-05.48 Km-05.49
Km-05.50 Km-05.51 Km-05.52 Km-05.bordet Km-05.54 Km-05.55 Km.05.bedmn. Km-05.57
Km-05.53 Km-05.58 Km-05-34 Km.05.10 Km.05.12 Km.05.17 Km.05.18 Km-05.59